Germany

Research initiative for the project Start-up cash Plus

در چهارچوب پروژه تحقیقاتی StarthilfePlus، سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) قصد دارد در محل بازگشت برای انجام نظرسنجی به صورت کتبی با شما تماس برقرار کرده، تا بتواند برای شما یک پرسشنامه ارسال کند. شرکت در نظرسنجی داوطلبانه است (اطلاعات بیشتر، را می توانید از اینجا کسب کنید). بنابراین، ما از شما تقاضا داریم که آدرس ایمیل و نیز شماره تلفن خود، که پس از خروج از آلمان از طریق آن در دسترس هستید را اعلام کنید. امکان انصراف یا تغییر در رضایتنامه مربوط به ذخیره سازی و استفاده از اطلاعات تماس در هر زمان وجود دارد. لطفا با نماینده سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) در پرونده خود تماس بگیرید یا ایمیل ارسال کنید: shpevaluation@iom.int.

آدرس ایمیل یا شماره تلفن زیر به سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) ارسال می شود. سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) آدرس ایمیل شما را برای برقراری تماس با شما استفاده کرده و شش ماه پس از خروج از آلمان پرسشنامه را برای شما ارسال خواهد کرد. سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) اطلاعات تماس شما را به هیچ شخص ثالثی انتقال نخواهد داد.

هدف طرح تحقیقاتی مشترک توسط IOM و مرکز تحقیقات BAMF، بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه StarthilfePlus برای بهبود برنامه و نیز برسی این موضوع است که شما در مدت شش ماه پس از بازگشت از آلمان چگونه زندگی می کنید. این نتایج در یک مقاله مشترک توسط IOM و مرکز تحقیقات ارائه می شوند. موارد به صورت فردی مورد بررسی قرار نخواهند